Chaitanya Caritamrta on Lord Chaitanya and Lord Nityananda

Lord Chaitanya is the same Lord Krishna, and Lord Nityananda is Lord Balarama. Lord Nityananda fulfills all of Lord Chaitanya’s desires.
Chaitanya Caritamrta,
Adi Lila 5.156

Pin It on Pinterest

Share This